Hem Våra tjänster Länkar Kontakt  

 
       
 

Våra tjänster

Utbildning - inom ISO 14001 miljö och ISO 9001 kvalitet, kemikaliehantering, miljölagstiftning, allmän miljöutbildning. Utbildningen är alltid anpassad till kunden och kundens behov, utbildningarna leds på ett mycket pedagogiskt och medryckande sätt som gör att de allra flesta blir engagerade och delaktiga. Det är också många inslag av diskussion och övningar i utbildningarna – eftersom man lär sig genom att göra, inte av att höra.

Vägledning till certifiering, enskilt eller i gruppsamverkan – Genom goda kunskaper och erfarenheter inom ISO 9001 och ISO 14001 kan Grön Kvalitet vägleda företag till ett enkelt och kundanpassat kvalitet - och miljöledningssystem på ett effektivt sätt.

Några fördelar med ett ledningssystem
§ Verksamheten blir effektivare och lönsamheten ökar
§ Företaget och medarbetare utvecklas kontinuerligt
§ Möter krav från kunder och myndigheter
§ Upptäcka och minska brister
§ Öka sin miljöprestanda och driva sitt eget miljöarbete
§ Minskade kostnader för energi, avfallshantering
§ Effektivare hantering av miljöfrågor
§ Bättre relationer med både allmänheten och myndigheter
§ Ökad motivation och engagemang hos medarbetarna

Intern revision av ledningssystem – vid revision är det viktigt att snabbt kunna sätta sig in i verksamheten och förstå var företagets svagheter finns och kontrollera dessa på ett diplomatiskt sätt. Intern revisionen har också ett visst rådgivande syfte. Genom att köpa in den interna revisionen istället för att göra den själv slipper du riskera hemmablindhet. Det kan också löna sig att köpa in tjänsten istället för att ha den kompetensen i företaget.

Lagkravsinventering samt hjälp med uppdatering. Du är inte ensam om att tycka att det är svårt att orientera dig i miljölagstiftningen! Det är en snårskog. Denna tjänst innebär en inventering av de lagar som berör er verksamhet. Därefter kan Grön Kvalitet uppdatera lagkravsförteckningen två gånger per år.


   
       

Copyright 2007, Grön Kvalitet.Producerad av IT-Kunskap.